Logo Natur Kosovo def._sfondo bianco

NATURKOSOVO
ENDOWMENT FUND

Volontari nel Mondo RTM u okviru projetka NaturKosovot, finansiranom od strane Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, zvanično otvara poziv za:

Mini grantovi za pružaoce mikro usluga u sektoru turizma za održivi razvoja kosovskog staze Via Dinarica”

CILJEVI

Opšti cilj NATURKOSOVO ENDOWMENT FUND (NKEF) je da doprinese u poboljšanju društveno-ekonomskih uslova ruralnih i planinskih zajednica zainteresovanih na kosovki deo Via Dinarica povećanjem kapaciteta zaposlenosti i samo-preduzetništva pružalaca turističkih usluga na tom području.

OBLAST INTERVENISANJA

NKEF targetirane oblasti interesovanja su optšine Peč, Dečane i Junik, sa posebnim fokusom na planinske oblasti staze Via Dinarica trail.
Cartina_

KRITERIJUM PRIHVATLJIVOSTI

Kako bi pristupili mimi-grantovima, podnosioci prijava trebaju biti privatna lica predvidjena Kosovskim zakonom, naime:
  • Profitabilni entiteti, kao što su individualni ili ne-individualna preduzaća:
  • Neprofitabilni entiteti, naime asocijacije, fondacije instituti;
  • Kategoria Farmera.
Pojedinci i javni organi/preduzeća se smatraju neprihvatljivim entitetima.

UKUPAN BUDŽET NKEF

Evra 360.000

UKUPAN BUDŽET
PRIHVATLJIV PO APLIKACIJI

od Evra 2.500 do Evra 18.000

ZAVRŠNI ROK ZA
PODNOŠENJE PRIJAVA

31. avgusta 2023. godine at 16:00 časova
Celokupna prijava se šalje onlijne na sledećoj email adresi: nkef@rtm.ngo
 Informativna sesija za predstavljanje poziva biće održana u Dečane 23. juna 2023. godine u 11 časova u restoranu Qendra Tregtare Tropikal, Rruga Deshmoret E Kombit 51000 Dečane (4. sprat).
Sesije obuke za podršku zainteresovanim subjektima biće organizovane za ciljane oblasti na zahtev potencijalnih aplikanata upućen na zvaničnu e-mail adresu NKEF-a: nkef@rtm.ngo
Za više informcija povodom:
  • Kriterijuma prihvatljivosti,
  • Prihvatljivih troškova,
  • Prihvatljivih intervencija,
  • listu potpratnih dokumenata koji se prilažu prijavi.
Podnosioci prijave trebaju podneti sledeće standardne šablone koji se mogu preuzeti ovde